Een presentatie duurt maximaal 1 uur
Uitleg: 30 minuten
Mogelijkheid om vragen te stellen: 30 minuten