NL-direct is een landelijk werkend Fonds, terwijl bij de regionale Fondsen gewerkt wordt met een straal van ongeveer 20 km om een bepaalde plaats. De basis van NL-direct is gelijk aan de regionale fondsen (zie film) maar er zijn een aantal verschillen, deze worden onderaan deze pagina genoemd.

NL-direct is opgericht omdat nog niet elke plaats een regionaal VoorzieningenFonds heeft en omdat sommige regionale Fondsen vol zitten. Bij NL-direct hoeven ondernemers niet te wachten totdat er een nieuw Fonds in hun woonplaats wordt opgericht.

Je kunt bij NL-direct gelijk meedoen en hebt dan direct een inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is anders bij NL-direct ten opzichte van de regionale Fondsen?

NL-direct kent:

 • Een maximale toetredingsleeftijd van 60 jaar
 • Minimaal inleg-/schenkingsvariant van € 1.000,-
 • Inloop van 3 maanden (je kunt een schenking aanvragen nadat je minimaal 3 maanden deelneemt)
 • Een uitsluiting bij psychische klachten, een burnout of vergelijkbare aandoening ontstaan binnen 1 jaar na startdatum
 • Uitloop van 6 maanden (na opzegging blijf je maximaal 6 maanden meeschenken aan een bestaande zieke)
 • Bij ziekte altijd controle door een Arbodienst
   
 • Geen verplichte ledenvergaderingen omdat het een stichting is
 • Bij toetreding geen vetorecht van bestaande leden
 • Geen maximaal aantal leden van 50
 • Een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van het VoorzieningenFonds Beheer waardoor leden niet deel hoeven te nemen in het bestuur.

Lees voor deelname altijd de statuten en algemene voorwaarden van NL-direct.