Een interview met Baudy Wiechers, initiatiefnemer van het VoorzieningenFonds Consent.


“Zelfstandig ondernemerschap past echt bij mij. Ik geniet van mensen verder helpen op een manier waar ik zelf ook heel blij van wordt. Op deze manier is de CONSENT-methode ontstaan, een manier om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar overleg te voeren en gedragen besluiten te nemen.”