Wij helpen ondernemers in heel Nederland met inkomen bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Hiervoor hebben we, naast onze landelijke schenkgroep NL-direct, ook al tientallen regionale schenkgroepen opgericht. Wij zorgen ervoor dat de aangesloten ondernemers een inkomen ontvangen bij arbeidsongeschiktheid. Zij schenken elkaar netto een klein bedrag op basis van de wettelijke schenkingsvrijstelling. Onze ervaring is dat deze ondernemers heel blij zijn met het VoorzieningenFonds als oplossing.